06/11/2023

8 nhóm nhiệm vụ giải pháp nhằm xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh 8 nhóm giải pháp nhằm xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

8 nhóm nhiệm vụ giải pháp nhằm xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam - Ảnh 1.
Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV chiều ngày 6/11

Tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV chiều ngày 6/11, trả lời câu hỏi của Đại biểu Quốc hội về giải pháp chỉnh trang xây dựng đô thị Việt Nam theo hướng hiện đại xanh, sạch, thân thiện với môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị cho biết:  “Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 06-NQ/TW về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045. Nghị quyết cũng đã khẳng định vai trò của hệ thống đô thị Việt Nam, đánh giá, nhìn nhận kết quả đạt được cũng như các tồn tại,thách thức trong xây dựng, quản lý và phát triển đô thị.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị, để thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị, Chính phủ cũng đã ban hành Chương trình hành động theo Nghị quyết 148/NQ/CP. Trong Chương trình hành động của Chính phủ đã đưa ra mục tiêu đến năm 2030 thực hiện đầu tư có trọng tâm, trọng điểm các đô thị có khả năng chống chịu, giảm phát thải, thông minh, có bản sắc và hoàn thiện điều kiện hạ tầng đô thị.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị cho biết, Chương trình hành động của Chính phủ cũng đã cụ thể hóa, đề ra 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu:

Thứ nhất là thống nhất nhận thức hành động về quy hoạch xây dựng, quản lý, phát triển bền vững đô thị Việt Nam

Thứ hai là nâng cao chất lượng quy hoạch cũng như quản lý quy hoạch đáp ứng yêu cầu xây dựng, quản lý phát triển đô thị bền vững

Thứ ba là đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng đô thị đồng bộ, hiện đại, liên kết và thích ứng với biến đổi khí hậu

Thứ tư là thực hiện nhiệm vụ, Đề án quy hoạch chuyên ngành

Thứ năm là xây dựng cơ chế chính sách cũng như văn bản quy phạm pháp luật

Theo Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị, với 5 nhóm nhiệm vụ giải pháp này Chính phủ cũng đề ra 33 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, trong đó có 19 nhiệm vụ về xây dựng cơ chế chính sách và văn bản quy phạm pháp luật, 14 nhiệm vụ về đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị đồng bộ và hiện đại, liên kết, thích ứng với biến đổi khí hậu

Bộ trưởng cũng nhấn mạnh, với nhiệm vụ được giao, thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về lĩnh vực xây dựng, Bộ xây dựng đang tập trung vào 8 nhóm nhiệm vụ giải pháp:

Thứ nhất là tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết 06-NQ/TW cũng như nghị quyết 148/NQ/CP của Chính phủ.

Thứ hai, tập trung nghiên cứu xây dựng pháp luật, công cụ để quản lý đô thị như Luật Quy hoạch đô thị nông thôn, Luật Quản lý phát triển đô thị, Luật Nhà ở, Luật kinh doanh bất động sản, Luật Cấp thoát nước và các văn bản hướng dẫn

Thứ ba là thẩm định ban hành quy hoạch hệ thống đô thị, nông thôn cũng như đổi mới phương pháp luận quy hoạch, nâng lên chất lượng quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng, công tác quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị.

Thứ tư, đôn đốc, thúc đẩy bố trí nguồn lực thực hiện quy hoạch đầu tư hệ thống hạ tầng đô thị

Thứ năm là đẩy mạnh nghiên cứu các mô hình đô thị phù hợp

Thứ sáu, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra giám sát

Thứ 7 là tăng cường đào tạo bồi dưỡng 8 nhóm cán bộ quản lý đô thị, cán bộ chuyên môn về đô thị, quy hoạch chuẩn hóa khung năng lực của cán bộ đô thị

Thứ tám là nghiên cứu, xây dựng mô hình chính quyền đô thị phù hợp.

(Theo Báo Điện tử Chính phủ)

Bài viết liên quan