11/06/2024

Bến Tre tăng cường các giải pháp chống khai thác IUU

UBND tỉnh Bến Tre vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 10/4/2024 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) và phát triển bền vững ngành thủy sản.

Bến Tre tăng cường các giải pháp chống khai thác IUU- Ảnh 1.
Bến Tre tăng cường các giải pháp chống khai thác IUU

heo đó, tỉnh Bến Tre triển khai đồng bộ, hiệu quả các quy định pháp luật về thủy sản; tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp chống khai thác IUU, quyết tâm thực hiện mục tiêu gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” trong năm 2024. Tỉnh quản lý hoạt động khai thác và bảo vệ nguồn lợi hải sản, các hệ sinh thái biển, phát triển nghề cá theo hướng bền vững, có trách nhiệm và hội nhập quốc tế, nhằm nâng cao đời sống sinh kế của người dân vùng ven biển.

Tỉnh đặt mục tiêu 100% tàu cá được cập nhật vào Cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia (VNFishbase); theo dõi, giám sát 100% tàu cá hoạt động trên biển qua hệ thống giám sát tàu cá VMS. Địa phương phấn đấu tất cả tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m trở lên được kiểm tra đủ điều kiện hoạt động khi cập và rời cảng, đảm bảo đầy đủ các loại giấy tờ, trang thiết bị (đang hoạt động bình thường) theo quy định và bốc dỡ sản phẩm thủy sản khai thác tại cảng cá (kể cả cảng cá tư nhân, bến cá…).

Bến Tre quản lý, kiểm soát 100% tàu cá hoạt động trong, ngoài tỉnh và tàu cá của tỉnh khác hoạt động trên địa bàn tỉnh. Phân công cán bộ, đảng viên phụ trách giám sát 100% chủ tàu diện nguy cơ cao khai thác vi phạm vùng biển nước ngoài. Đồng thời, ngăn chặn, chấm dứt tình trạng tàu cá, ngư dân khai thác bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài; điều tra, xử lý 100% các trường hợp vi phạm khai thác bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài được phát hiện.

Để đạt mục tiêu đề ra, Bến Tre nâng cao hiệu quả công tác thông tin truyền thông, tuyên truyền, tập huấn, vận động, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm đối với công tác phòng, chống khai thác IUU.

Tổ chức nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, Nghị quyết của Chính phủ ban hành Chương trình hành động và Kế hoạch của Chính phủ triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW đến tất cả sở, ban, ngành tỉnh, địa phương, tổ chức chính trị, chính trị – xã hội trên địa bàn tỉnh.

Cùng với đó, thực hiện các đợt cao điểm thông tin, truyền thông chống khai thác IUU; trong đó, tuyên truyền vận động chủ tàu cá “3 không” (không đăng ký, đăng kiểm, giấy phép khai thác) chấp hành nghiêm quy định pháp luật trong khai thác thủy sản. Mặt khác, đa dạng các hình thức tuyên truyền, tập huấn, phổ biến cho cộng đồng ngư dân, các tổ chức, cá nhân có liên quan các quy định pháp luật chống khai thác IUU.

Về lâu dài, Bến Tre rà soát, tham mưu, đề xuất hoàn thiện chính sách, pháp luật trong lĩnh vực thủy sản, chú trọng chính sách nuôi trồng, khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản, bảo quản, chế biến phục vụ xuất khẩu. Nghiên cứu tham mưu chính sách hỗ trợ hiện đại hóa nghề cá, cải thiện sinh kế, đào tạo nghề, tạo điều kiện cho ngư dân vươn khơi, bám biển, nâng cao cuộc sống, hướng dẫn quản lý lao động nghề cá phù hợp với quy định pháp luật lao động trong nước và quốc tế.

Bên cạnh đó, thực hiện mạnh mẽ giải pháp chuyển đổi nghề, phát triển ngành nghề bền vững, đẩy mạnh nuôi trồng thủy sản trên biển, giảm phụ thuộc vào khai thác thủy sản cho ngư dân; đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá huyện Ba Tri và Bình Đại.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bến Tre, hiện tỉnh có 98,58% tàu thuộc diện bắt buộc đã lắp đặt thiết bị giám sát. Từ đầu năm 2024 đến nay, không có tàu Bến Tre bị nước ngoài bắt giữ, xử lý. Thời gian qua, ngoài việc thực hiện chương trình truyền thông tại các xã trọng điểm theo kế hoạch, tỉnh duy trì tuyên truyền chống khai thác IUU thực hiện hằng tuần qua tin nhắn SMS gửi đến chủ tàu cá và thuyền trưởng.

(Theo Báo Điện tử Chính phủ)

Bài viết liên quan