06/06/2024

Bến Tre tập trung phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã

Thời gian qua, công tác phối hợp giữa Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bến Tre với các ngành và địa phương được quan tâm và tăng cường, kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động của các hợp tác xã; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các hợp tác xã thành viên…

Bến Tre tập trung phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã- Ảnh 1.
Một hợp tác xã sản xuất dừa tại Bến Tre

Hiện trên địa bàn tỉnh Bến Tre có 193 hợp tác xã hoạt động ở 6 lĩnh vực gồm: công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây lắp điện; nông nghiệp – thủy sản; quỹ tín dụng nhân dân; thương mại – dịch vụ; kinh doanh tổng hợp; giao thông – vận tải; tài nguyên – môi trường. Tổng vốn điều lệ 322,686 tỷ đồng, số thành viên tham gia là 49.674 với 3.175 lao động thường xuyên.

Ngoài ra, tổng số tổ hợp tác trên địa bàn tỉnh hiện có là 1.161 tổ, với 20.779 thành viên. Trong đó, có 895 tổ hợp tác thực hiện chuyển đổi và hoạt động theo Nghị định 77 của Chính phủ.

Trong thời gian qua, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bến Tre đã đã quán triệt và cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, chương trình hành động của Tỉnh ủy, UBND tỉnh vào nhiệm vụ chính trị của cơ quan, ban hành các kế hoạch hành động, chương trình công tác trọng tâm để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.

Công tác phối hợp giữa Liên minh Hợp tác xã tỉnh với các ngành và địa phương được quan tâm và tăng cường, kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động của các hợp tác xã; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các hợp tác xã thành viên…

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, tỉnh Bến Tre còn 4 vấn đề làm ảnh hưởng đến hoạt động và làm chậm sự phát triển của của hợp tác xã là: Người dân vẫn còn tâm lý e ngại tham gia hợp tác xã; số hợp tác xã lĩnh vực nông nghiệp chiếm số lượng lớn trong tổng số hợp tác xã, nhưng đa phần các hợp tác xã trong lĩnh vực này có quy mô nhỏ, năng lực của Hội đồng quản trị còn hạn chế, liên kết tổ chức sản xuất còn rời rạc, chưa ổn định; công tác quản lý nhà nước cấp xã về kinh tế tập thể, hợp tác xã còn bất cập, thiếu chặt chẽ, nhiều nơi chính quyền chưa quan tâm hỗ trợ củng cố, nâng chất hợp tác xã hoạt động yếu kém, chậm giải thể hợp tác ngừng hoạt động kéo dài; chính sách hỗ trợ hợp tác xã còn phân tán, thiếu tập trung.

Bến Tre tập trung phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã- Ảnh 2.
Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre Hồ Thị Hoàng Yến làm việc với Liên minh Hợp tác xã

Tại buổi làm việc với Liên minh Hợp tác xã mới đây, Quyền Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre Hồ Thị Hoàng Yến cho rằng, trong thời gian tới cần có giải pháp thiết thực để phát triển kinh tế tập thể. Trong đó, UBND tỉnh xem xét lại quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.

Các cấp tiếp tục quan tâm thành lập, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của hợp tác xã. Thành lập các hợp tác xã ở những lĩnh vực thế mạnh để gắn với tiêu thụ sản phẩm. Chính sách ban hành nhiều nhưng tổ chức triển khai, thụ hưởng cần quan tâm. Quan tâm nâng cao tính tự nguyện của thành viên khi tham gia hợp tác xã. Phát triển hợp tác xã phải dựa trên sản phẩm cụ thể, có thị trường tiêu thụ, gắn với các chuỗi giá trị sản phẩm.

Đồng thời, các hợp tác xã cần tổ chức lại sản xuất theo chuỗi giá trị có sự tham gia của người dân, doanh nghiệp, nhà nước, ngân hàng. Xây dựng chuỗi gắn đầu vào, đầu ra, gắn nông dân, doanh nghiệp, ngân hàng; tập trung hỗ trợ tổ hợp tác, hợp tác xã vốn, chuyển đổi số, khoa học công nghệ…

Ngày 3/6/2024, UBND tỉnh Bến Tre ban hành Quyết định Phê duyệt danh sách các hợp tác xã tỉnh Bến Tre tham gia “Đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả tại các địaphương trên cả nước giai đoạn 2021-2025”.

Theo đó, các hợp tác xã tham gia Đề án gồm: Hợp tác xã thủy sản Bảo Thuận, xã Bảo Thuận, huyện Ba Tri; Hợp tác xã nông nghiệp Mỹ Chánh, xã Mỹ Chánh, huyện Ba Tri; Hợp tác xã nông nghiệp Bưởi da xanh Bến Tre, thị trấn Châu Thành, huyệnChâu Thành; Hợp tác xã nông nghiệp Thới Thạnh, xã Thới Thạnh, huyện Thạnh Phú.

(Theo Báo Điện tử Chính phủ)

Bài viết liên quan