04/07/2024

Bình Định phân bổ hơn 30 tỷ đồng phát triển kinh tế nông lâm nghiệp

Năm 2024, UBND tỉnh Bình Định phân bổ hơn 30 tỷ đồng để phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp bền vững gắn với bảo vệ rừng và nâng cao thu nhập cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

UBND tỉnh Bình Định đã phân bổ kinh phí sự nghiệp hơn 30 tỷ đồng thực hiện Tiểu dự án 1 về “Phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp bền vững gắn với bảo vệ rừng và nâng cao thu nhập cho người dân”.

Bình Định phân bổ hơn 30 tỷ đồng phát triển kinh tế nông lâm nghiệp
Tổ bảo vệ rừng ở làng Hà Ri, xã Vĩnh Hiệp, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định

Đây là nguồn kinh phí thuộc dự án 3 về “Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, bền vững, phát huy tiềm năng thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị” thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện: Vân Canh, Vĩnh Thạnh, An Lão, Hoài Ân và Tây Sơn chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí được giao đảm bảo đúng mục đích, hiệu quả và thực hiện thanh quyết toán theo đúng quy định hiện hành.

Bình Định phân bổ hơn 30 tỷ đồng phát triển kinh tế nông lâm nghiệp
Khu vực rừng đặc dụng An Toàn, huyện An Lão, tỉnh Bình Định

Trong năm 2024, tỉnh Bình Định phấn đấu quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững diện tích rừng và đất lâm nghiệp hiện có của tỉnh là hơn 415 ngàn héc ta,  phấn đấu trồng rừng tập trung đạt 8.500 héc ta; chăm sóc 19.500 héc ta rừng trồng; khoán bảo vệ rừng 130 ngàn héc ta. Đồng thời, thanh tra, xử lý trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân có vi phạm; chính quyền địa phương các cấp phải chịu trách nhiệm trước chính quyền cấp trên trực tiếp trong công tác bảo vệ rừng, phát triển rừng và phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn quản lý.

Bình Định phân bổ hơn 30 tỷ đồng phát triển kinh tế nông lâm nghiệp
Lực lượng chức năng ở tỉnh Bình Định tuần tra, bảo vệ rừng

Ông Bùi Tấn Thành, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển Nông thôn tỉnh Bình Định cho biết: “Hiện nay, các địa phương đang tập trung rà soát mà đảm bảo điều kiện để bố trí nguồn lực hỗ trợ trực tiếp cho người dân để gắn quyền lợi cũng như trách nhiệm người dân trong công tác quản lý, bảo vệ rừng. Qua đó, phát triển chương trình, dự án này trong những năm 2024 và các năm tiếp theo”.

(Theo Báo VOV)

Bài viết liên quan