Ngày 21/6, UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức hội nghị giới thiệu danh mục dự kiến các dự án ưu tiên đầu tư trong quy hoạch tỉnh Đồng Nai, thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050.