Những năm gần đây, nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế đã đưa ra các giải pháp để bảo đảm việc sử dụng kháng sinh hợp lý, hướng dẫn sử dụng kháng sinh đúng cách, hạn chế tình trạng kháng thuốc, thay đổi nhận thức để ngăn chặn lạm dụng kháng sinh trong chăn nuôi, thú y và cộng đồng. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN- PTNT) Lê Minh Hoan nhấn mạnh, kháng kháng sinh là vấn đề rất lớn, được toàn cầu quan tâm vì nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người, động vật, gây mất an toàn thực phẩm, ô nhiễm môi trường. Ngành nông nghiệp Việt Nam sẽ thực hiện nhiều giải pháp ngăn chặn nguy cơ kháng kháng sinh. 4 tổ chức quốc tế gồm: Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên hợp quốc (FAO), Chương trình môi trường Liên hợp quốc (UNEP), Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Tổ chức Thú y thế giới (WOAH) đã đưa ra “Kế hoạch hành động chung về một sức khỏe (‎2022-2026)” nhằm ‎cùng nhau hợp tác vì sức khỏe của con người, động vật và môi trường để đạt được kết quả tốt nhất cho công tác phòng, chống kháng kháng sinh. Đây được coi là cách tiếp cận chính để giải quyết những thách thức phức tạp mà toàn cầu cũng như Việt Nam đang phải đối mặt về tình trạng kháng kháng sinh (kháng thuốc).