15/06/2024

Phân bón Cà Mau công bố định hướng phát triển bền vững

Công ty cổ phần Phân bón dầu khí Cà Mau (PVCFC, HOSE: DCM) vừa công bố Định hướng chiến lược phát triển bền vững – không chỉ nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty, mà còn góp phần xây dựng một tương lai bền vững, xanh và thịnh vượng cho tất cả các bên liên quan.

Phân bón Cà Mau công bố định hướng phát triển bền vững- Ảnh 1.
Chiến lược phát triển bền vững không chỉ nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty mà còn góp phần xây dựng một tương lai bền vững, xanh và thịnh vượng

Theo Ban Lãnh đạo PVCFC, Định hướng chiến lược phát triển bền vững phù hợp với chiến lược, mục tiêu tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty, được xây dựng dựa trên sự tuân thủ các quy định pháp luật và áp dụng một cách phù hợp các thông lệ tốt trong ngành, như tiêu chuẩn của Hiệp hội Phân bón quốc tế (IFA), Các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc (SDG), cũng như học hỏi từ các công ty phân bón tiên phong toàn cầu.

Định hướng chiến lược bao gồm các nhóm định hướng sáng kiến chiến lược theo các trụ cột về môi trường, xã hội, quản trị phù hợp với chiến lược hoạt động chung của Công ty.

Về môi trường, PVCFC tập trung nghiên cứu về triển khai trong cả ngắn hạn và dài hạn, bao gồm: Ứng dụng công nghệ tiên tiến để giảm phát thải và hạn chế tác động môi trường; tối ưu hoá sử dụng năng lượng và tìm kiếm nguồn năng lượng tái tạo; đưa ra các sáng kiến giảm phát thải khí nhà kính và phát triển các sản phẩm giúp nông dân đối phó với biến đổi khí hậu.

Về xã hội, PVCFC hướng tới tạo môi trường làm việc an toàn, phát triển kỹ năng cho người lao động; cải thiện đời sống và kinh tế nông thôn thông qua các chương trình đào tạo và hỗ trợ; đảm bảo chất lượng và an toàn sản phẩm phân bón; hỗ trợ nông dân tiếp cận nguồn tài chính và hướng dẫn xây dựng khung tài chính xanh đảm bảo hiệu quả về môi trường và xã hội đối với các dự án; hỗ trợ cộng đồng thông qua các dự án tác động lớn đến an sinh xã hội tại các địa bàn công ty hoạt động; tạo ra một môi trường làm việc tôn trọng sự khác biệt và công bằng.

Đặc biệt, PVCFC cam kết thực hành quản trị công ty ở cấp độ cao nhất có thể thực hiện được, nhưng không giới hạn ở các thông lệ quản trị công ty tốt của Việt Nam và ASEAN. Một số nội dung trọng tâm về quản trị trong ESG gồm: Đạo đức kinh doanh, chuỗi cung ứng bền vững, tuân thủ quy định, hiệu quả hoạt động của HĐQT và quản lý rủi ro.

Phân bón Cà Mau công bố định hướng phát triển bền vững- Ảnh 2.
PVCFC phát động trồng cây xanh góp tại Cà Mau

Dựa trên các trụ cột của ESG

Cuối cùng, nhưng không kém phần quan trọng, PVCFC cân nhắc mối quan tâm và kỳ vọng của các bên liên quan để đảm bảo hoạt động bền vững, tạo được niềm tin, đáp ứng được các kỳ vọng của khách hàng, nhà cung cấp, người lao động, cổ đông, chính phủ, cộng đồng địa phương…

Dựa trên các định hướng chiến lược nêu trên, PVCFC cũng xây dựng danh mục các sáng kiến chiến lược tương ứng với các chủ đề phát triển bền vững để tập trung vào. Việc triển khai các sáng kiến chiến lược được Ban Lãnh đạo và cán bộ, công nhân viên chức Công ty thực hiện dựa trên các nguyên tắc định hướng xoay quanh 4 khía cạnh: Chiến lược, hoạt động, tài chính và tuân thủ. Theo đó, các sáng kiến chiến lược và các hoạt động phát triển bền vững cũng được lựa chọn phù hợp với nguyên tắc: Chiến lược, hoạt động, tài chính và tuân thủ được đề ra.

Với chiến lược phát triển bền vững, PVCFC không chỉ nâng cao năng lực cạnh tranh mà còn xây dựng một tương lai xanh, thịnh vượng cho tất cả các bên liên quan. PVCFC tự hào là một phần của xu hướng phát triển bền vững, cam kết vì một tương lai bền vững cho ngành nông nghiệp.

(Theo Báo Điện tử Chính phủ)

Bài viết liên quan