14/12/2023

Tổ chức WWF các quốc gia cam kết tăng cường hợp tác với Việt Nam về môi trường, khí hậu

Tại cuộc gặp và làm việc với Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh, Giám đốc Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên các quốc gia Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Đan Mạch và Việt Nam cam kết sẽ tăng cường hợp tác về môi trường, khí hậu với Việt Nam.

Tổ chức WWF các quốc gia cam kết tăng cường hợp tác với Việt Nam về môi trường, khí hậu
Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh tiếp và làm việc với Bà Tanya Steele, Giám đốc điều hành WWF Vương quốc Anh

Tại buổi tiếp với các Giám đốc Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên (WWF): Bà Tanya Steele, Giám đốc điều hành WWF Vương quốc Anh; Bà Marcene Mitchell, Phó Chủ tịch cấp cao về Biến đổi khí hậu WWF Hoa Kỳ; Ông Ajs Dam, Giám đốc cấp cao về Quan hệ đối tác Doanh nghiệp WWF Đan Mạch và ông Văn Ngọc Thịnh, Giám đốc điều hành WWF Việt Nam, Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh đánh giá cao những hỗ trợ của Tổ chức WWF dành cho Bộ Tài nguyên và Môi trường trong thời gian qua như các dự án và hoạt động trong lĩnh vực ứng phó biến đổi khí hậu, quản lý ô nhiễm nhựa và bảo tồn đa dạng sinh học.

Tổ chức WWF các quốc gia cam kết tăng cường hợp tác với Việt Nam về môi trường, khí hậu
Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh đánh giá cao những hỗ trợ của Tổ chức WWF dành cho Bộ Tài nguyên và Môi trường trong thời gian qua như các dự án và hoạt động trong lĩnh vực ứng phó biến đổi khí hậu, quản lý ô nhiễm nhựa và bảo tồn đa dạng sinh học.

Trong mối quan hệ hợp tác ngày càng phát triển giữa Bộ và tổ chức WWF các nước, Bộ trưởng đã đề nghị WWF phối hợp và hỗ trợ Bộ Tài nguyên và Môi trường về một số nội dung như xây dựng và triển khai các giải pháp dựa vào tự nhiên (NBS); đàm phán tham gia Thỏa thuận toàn cầu về ô nhiễm nhựa và các chương trình quản lý ô nhiễm nhựa ở cấp Trung ương và cấp địa phương; triển khai Luật Tài nguyên nước sửa đổi cùng các chương trình liên quan Chiến lược quốc gia về bảo tồn đa dạng sinh học.

Tổ chức WWF các quốc gia cam kết tăng cường hợp tác với Việt Nam về môi trường, khí hậu
Lãnh đạo WWF các nước cũng cam kết tích cực đóng góp vào nỗ lực chung của Việt Nam và toàn cầu nhằm xây dựng xã hội phồn thịnh với sức chống chịu cao trước ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu

Lãnh đạo tổ chức WWF Vương quốc Anh, Hoa Kỳ, Đan Mạch và Việt Nam cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ trong vấn đề huy động tài chính xanh nhằm phục vụ các mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam như chuyển đổi năng lượng công bằng, tận dụng và phát huy các nguồn lực đa dạng sinh học, xây dựng và phát triển các khu bảo tồn đa dạng sinh học và vườn quốc gia… Qua đó giới thiệu nền tảng huy động tài chính thích ứng biến đổi khí hậu cho các khu vực dễ bị tổn thương như khu vực Trung Trường Sơn và Nam Trường Sơn của Việt Nam.

Đồng thời, lãnh đạo WWF các nước cũng cam kết tích cực đóng góp vào nỗ lực chung của Việt Nam và toàn cầu nhằm xây dựng xã hội phồn thịnh với sức chống chịu cao trước ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu thông qua các dự án vùng, xuyên biên giới, xuyên quốc gia trong với trọng tâm đặt vào các hoạt động chia sẻ kinh nghiệm và công nghệ.

small_bt-tiep-khach-cuoc-9_wwf_9.jpg
Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh chụp ảnh lưu niệm với bà Tanya Steele, Giám đốc điều hành WWF Vương quốc Anh
small_bt-tiep-khach-cuoc-9_wwf_5.jpg
Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh chụp ảnh lưu niệm với bà Marcene Mitchell, Phó Chủ tịch cấp cao về Biến đổi khí hậu WWF Hoa Kỳ
small_bt-tiep-khach-cuoc-9_wwf_4.jpg
Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh chụp ảnh lưu niệm với ông Ajs Dam, Giám đốc cấp cao về Quan hệ đối tác Doanh nghiệp WWF Đan Mạch
small_bt-tiep-khach-cuoc-9_wwf_1.jpg
Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh chụp ảnh lưu niệm với ông Văn Ngọc Thịnh, Giám đốc điều hành WWF Việt Nam

(Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường)

Bài viết liên quan