17/10/2023

“Vai trò của các cấp Hội phụ nữ trong công tác bảo vệ môi trường”

Xuất phát từ nhận thức về vai trò, trách nhiệm của người phụ nữ và tổ chức Hội phụ nữ trong việc chủ động tham gia giải quyết những vấn đề về môi trường của thành phố, nhiều năm qua, Hội Liên hiệp phụ nữ Hà Nội đã thực hiện có hiệu quả các hoạt động bảo vệ môi trường, thu hút được sự tham gia của đông đảo hội viên, phụ nữ.
Ngày 9/11, tại huyện Gia Lâm, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội tổ chức tọa đàm với chủ đề “Vai trò của các cấp Hội phụ nữ trong công tác bảo vệ môi trường” nhằm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025, Đề án “Đẩy mạnh vai trò của Hội phụ nữ các cấp trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh đến 2025” được phê duyệt tại Quyết định số 1843/QĐ-UBND ngày 02/6/2022 của UBND thành phố Hà Nội.
“Vai trò của các cấp Hội phụ nữ trong công tác bảo vệ môi trường”
Quang cảnh tọa đàm “Vai trò của các cấp Hội phụ nữ trong công tác bảo vệ môi trường”
Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội Phạm Thị Thanh Hương nêu rõ, cùng với tốc độ đô thị hoá nhanh, vấn đề bảo vệ môi trường trên địa bàn Hà Nội ngày càng trở nên cấp thiết, là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị, cộng đồng và mỗi người dân.

Phụ nữ có mối liên hệ mật thiết với môi trường tự nhiên không chỉ trong quá trình lao động, sản xuất và sinh hoạt hằng ngày mà còn là đối tượng nhạy cảm chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ ô nhiễm môi trường và những hậu quả của biến đổi khí hậu. Phụ nữ cũng là người có ảnh hưởng lớn tới việc hình thành thành ý thức, thay đổi hành vi của trẻ em và các thành viên gia đình trong bảo vệ môi trường do đó, vừa là đối tượng, vừa là chủ thể quan trọng của công tác bảo vệ môi trường.

Xuất phát từ nhận thức về vai trò, trách nhiệm của người phụ nữ và tổ chức Hội phụ nữ trong việc chủ động tham gia giải quyết những vấn đề về môi trường của thành phố, nhiều năm qua, Hội Liên hiệp phụ nữ Hà Nội đã thực hiện có hiệu quả các hoạt động bảo vệ môi trường, thu hút được sự tham gia của đông đảo hội viên, phụ nữ.

Nổi bật là các cấp Hội phụ nữ toàn Thành phố đã sáng tạo, đổi mới các phương thức truyền thông nâng cao nhận thức; xây dựng được nhiều mô hình, cách làm hay có sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng như: “Biến điểm rác thành vườn hoa phụ nữ tự quản”, “Đoạn đường/tuyến phố bích họa, nở hoa do phụ nữ tự quản”, “Đổi phế liệu lấy cây xanh”, “sạch đồng ruộng”, “Phụ nữ nói không với rác thải nhựa dùng 1 lần”, “Thùng rác thân thiện”, gần đây là các mô hình “Phân loại, xử lý rác thải tại nguồn”; “Xử lý rơm rạ sau thu hoạch”…

Ra mắt mô hình “Phân loại, xử lý rác hữu cơ tại các gia đình hội viên phụ nữ nông thôn”

Các hoạt động của Hội đã góp phần quan trọng trong việc thay đổi nhận thức, hình thành thói quen tích cực, nếp sống văn minh trong công tác bảo vệ môi trường, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Tại buổi tọa đàm, đại diện Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế cũng như những khó khăn, thách thức mới trong công tác tham gia bảo vệ môi trường; chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức từ việc thực hiện các mô hình phân loại và xử lý rác hữu cơ; đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm triển khai có hiệu quả mô hình trong thời gian tới tại các hộ gia đình hội viên.

Dịp này, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội đã ra mắt mô hình điểm “Phân loại, xử lý rác hữu cơ tại các hộ gia đình hội viên phụ nữ nông thôn”.

(Theo Báo điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam)

Bài viết liên quan