20/10/2023

Chuẩn bị phát động Giải thưởng Môi trường Việt Nam năm 2023

Ngày 19/10, tại trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân đã chủ trì cuộc họp về việc tổ chức xét tặng Giải thưởng Môi trường Việt Nam năm 2023. Giải thưởng nhằm biểu dương, tôn vinh các tổ chức, cá nhân và cộng đồng có thành tích xuất sắc trong các hoạt động bảo vệ môi trường, phát triển bền vững; đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, phát triển bền vững và nhân rộng điển hình tiên tiến.

anh1.jpg
Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân phát biểu tại cuộc họp

Tại cuộc họp, ông Vũ Minh Lý, Phó Giám đốc Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường đã trình bày các nội dung dự thảo Quyết định của Bộ TN&MT về việc Tổ chức xét tặng Giải thưởng Môi trường Việt Nam năm 2023. Theo đó, Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường sẽ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện nhiệm vụ xét tặng Giải thưởng Môi trường Việt Nam năm 2023.

Trung tâm Truyền thông TN&MT đề xuất, năm nay, các tổ chức, cá nhân, cộng đồng gửi hồ sơ phải đáp ứng điều kiện: Không vi phạm các quy định của Luật Bảo vệ môi trường và các quy định pháp luật khác của Việt Nam trong thời gian ít nhất 3 năm, tính đến thời điểm đăng ký xét tặng Giải thưởng – giảm 1 năm so với thể lệ xét tặng các năm trước.

Báo cáo thành tích gửi về phải phản ánh đầy đủ, trung thực, chính xác các thành tích nổi bật liên quan đến hoạt động bảo vệ môi trường trong 2 năm qua theo lĩnh vực đăng ký xét tặng Giải thưởng; có xác nhận của cơ quan, đơn vị quản lý trực tiếp hoặc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi tổ chức, cá nhân và cộng đồng công tác đạt thành tích.

img_6024(1).jpg

Ông Vũ Minh Lý, Phó Giám đốc Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường báo cáo tại cuộc họp

Trung tâm Truyền thông TN&MT sẽ tiếp nhận hồ sơ từ ngày phát động đến hết ngày 30/11/2023. Qua 2 vòng xét chọn, Cơ quan thường trực Giải thưởng phối hợp với Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và đơn vị liên quan để xác minh, thẩm định và hoàn chỉnh hồ sơ trình Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét, quyết định tặng Giải thưởng cho tập thể, cá nhân và cộng đồng. Lễ trao Giải diễn dự kiến diễn ra vào tháng 12/2023.

Tại cuộc họp, đại diện các đơn vị trực thuộc Bộ đã góp ý vào các nội dung trong dự thảo Quyết định, căn cứ pháp lý, thể lệ xét tặng Giải thưởng. Nắm bắt xu thế hiện nay, các ý kiến đề nghị bổ sung lĩnh vực xét tặng giải thưởng bao gồm cả các hoạt động thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi xanh, tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn, ứng phó biến đổi khí hậu.

Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân chỉ đạo các đơn vị thực hiện theo đúng chủ trương của Bộ trưởng, lựa chọn những tổ chức, cá nhân, cộng đồng xứng đáng, đúng đối tượng khen thưởng để xét tặng Giải thưởng Môi trường năm 2023. Trong đó, quan tâm đến lĩnh vực quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, tìm kiếm và mời những cá nhân, đơn vị nổi bật gửi hồ sơ tham gia xét tặng Giải thưởng. Mục đích cuối cùng là có thể tìm ra các mô hình, tấm gương có tính lan tỏa, đem lại tác động tích cực cho công tác bảo vệ môi trường, phát triển bền vững.

img_6034.jpg

Quang cảnh cuộc họp

Tại cuộc họp, Thứ trưởng yêu cầu Trung tâm Truyền thông TN&MT tiếp thu các ý kiến, nhanh chóng hoàn thiện dự thảo Quyết định của Bộ TN&MT về việc Tổ chức xét tặng Giải thưởng, trình lãnh đạo Bộ vào đầu tuần tới để nhanh chóng ban hành, chính thức phát động.

(Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường)

Bài viết liên quan