CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI THÀNH LẬP HIỆP HỘI NHÀ SẢN XUẤT SẢN PHẨM THÂN THIỆN MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM (EPMA) LẦN THỨ I (NHIỆM KỲ 2022 - 2027)