STTSố văn bảnTrích yếuCơ quan ban hànhNgày ban hànhFile đính kèm
1TTĐK – 01/2022

Thủ tục đăng ký hội viên EPMA

EPMA01/11/2022

Xem File

2TM – 01/2022

Thư mời tham gia hội viên

EPMA01/11/2022

Xem File

3QĐ – 01/2022

Quy định về quyền và nghĩa vụ của hội viên

EPMA01/11/2022

Xem File

4ĐĐK – 02/2022

Đơn đăng ký hội viên tổ chức/công ty

EPMA01/11/2022

Xem File

5ĐĐK – 01/2022

Đơn đăng ký làm hội viên cá nhân

EPMA01/11/2022

Xem File

6ĐL- BNV/2022

Điều lệ Hiệp hội Nhà sản xuất sản phẩm thân thiện môi trường Việt Nam

Bộ Nội Vụ09/01/2022

Xem File

71148/QĐ -BNV

Quyết định về việc thành lập Hiệp hội Nhà sản xuất sản phẩm thân thiện môi trường Việt Nam

Bộ Nội Vụ01/11/2021

Xem File