01/11/2023

ĐBQH: Cần cơ chế chính sách đặc thù cho ngành công nghiệp hydrogen

Sáng 1/11, Quốc hội tiếp tục thảo luận đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2023; dự kiến kế hoạch năm 2024.

ĐBQH: Cần cơ chế chính sách đặc thù cho ngành công nghiệp hydrogen
Toàn cảnh phiên thảo luận sáng 1/11 tại hội trường

Theo đó, Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường về: Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2023, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2024; Đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2021-2025, Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025; Kết quả thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội; Báo cáo của Chính phủ về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng; Kết quả rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật theo quy định tại Nghị quyết số 101/2023/QH15 về Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Đặc biệt về phát triển năng lượng tái tạo hydrogen và năng lượng amoniac xanh. Đại biểu cho biết: Một trong những nhiệm vụ giải pháp mà Chính phủ đã trình bày trước Quốc hội tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV được nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp quan tâm.

Trong đó, Chính phủ đã quyết liệt triển khai chương trình hành động thực hiện các cam kết tại COP 26 và tuyên bố chính trị về chuyển đổi năng lượng công bằng JETP đẩy mạnh chuyển đổi năng lượng xanh, phát triển năng lượng tái tạo hydrogen.

Đề nghị ban hành Chiến lược phát triển ngành công nghiệp bán dẫn và hydrogen
Đại biểu Phạm Thúy Chinh – đoàn Hà Giang

Đại biểu Phạm Thúy Chinh đã đánh giá cao quyết tâm của Chính phủ và tin tưởng cùng với công nghiệp bán dẫn, đây sẽ là những chiến lược mang tính đột phá trong điều kiện Việt Nam có tiềm năng lợi thế rất lớn về năng lượng tái tạo, đầu vào của hydrogen và amoniac xanh đó cũng là xu hướng của thế giới khi đã có khoảng 40 quốc gia xây dựng chiến lược hydrogen với khoảng 500 dự án quy mô lớn với trị giá khoảng 240 tỷ USD đã được công bố.

Tuy nhiên, vị nữ đại biểu này cũng cho rằng, quyết tâm chính trị thôi chưa đủ mà cần có khung khổ pháp luật để tạo môi trường thuận lợi an toàn, bền vững cho chuyển đổi năng lượng thành công.

Tôi đề nghị Chính phủ cần quan tâm chỉ đạo, rà soát cần sớm sửa đổi Luật Điện lực, nghiên cứu xây dựng Luật Năng lượng tái tạo trong đó có chương riêng quy định về hydrogen và amoniac xanh, đồng thời tại kỳ họp này đề nghị Quốc hội đưa vào nghị quyết kỳ họp nội dung giao Chính phủ sớm xây dựng Chiến lược phát triển công nghiệp bán dẫn và hydrogen như ngành kinh tế mới mang tính đột phá nhằm tạo động lực phát triển” – đại biểu Phạm Thúy Chinh nhấn mạnh.

Đại biểu Phạm Thúy Chinh đề nghị, Chính phủ cần sớm đề xuất với Quốc hội ban hành một số cơ chế chính sách tài chính đặc thù cho ngành công nghiệp hydrogen từ các nguồn tài chính hợp pháp kể cả hỗ trợ từ ngân sách nhà nước qua chính sách thuế, phí, lãi suất và các Quỹ hỗ trợ nghiên cứu triển khai công nghệ mới để kích thích thu hút đầu tư tư nhân theo phương thức đối tác công tư và phát triển ngành hydrogen.

(Nguồn: Báo Công thương)

Bài viết liên quan