11/01/2022

Thành lập Hiệp hội Nhà sản xuất sản phẩm thân thiện môi trường Việt Nam (EPMA)

Thành lập Hiệp hội Nhà sản xuất sản phẩm thân thiện môi trường Việt Nam (EPMA) Sáng nay (9/1/2022) tại Hà Nội, Hiệp hội Nhà sản xuất sản phẩm thân thiện môi trường Việt Nam đã tổ chức Đại hội thành lập, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Nguồn: VOV

Bài viết liên quan