06/03/2024

TKV trồng trên 2.000 ha cây xanh trên bãi thải mỏ

Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) cho biết: TKV đã trồng trên 2.000 ha cây xanh trên bãi thải mỏ, riêng vùng Quảng Ninh trên 1.800 ha.

TKV trồng trên 2.000 ha cây xanh trên bãi thải mỏ- Ảnh 1.
Khu vực nhà máy của TKV được phủ xanh.

Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) cho biết: TKV đã trồng trên 2.000 ha cây xanh trên bãi thải mỏ, riêng vùng Quảng Ninh trên 1.800 ha.

Đồng thời, bố trí nguồn vốn thực hiện 57 công trình môi trường và đến nay cơ bản đã hoàn thành. Năm nay và các năm tới, Tập đoàn sẽ củng cố, duy trì, tăng cường hơn nữa để đáp ứng với yêu cầu thực tế của từng khu vực trong bảo vệ môi trường.

Xanh hóa môi trường khai thác mỏ

Mục tiêu phát triển sản xuất kinh doanh của Tập đoàn là gắn với bảo vệ môi trường, phát triển bền vững theo định hướng kinh tế xanh, thân thiện môi trường, đảm bảo môi trường làm việc đạt quy chuẩn quốc gia, thích ứng với biến đổi khí hậu với phương châm xuyên suốt “An toàn – Đoàn Kết – Phát triển – Hiệu quả”.

Năm nay, TKV tiếp tục triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ môi trường đã đề ra; thực hiện bảo đảm hoàn thành khối lượng công việc và các chỉ tiêu môi trường; duy trì thực hiện tốt, thường xuyên công tác bảo vệ, giữ vững an toàn môi trường. Cùng với đó, kiểm soát chặt chẽ các nguồn chất thải gây ô nhiễm môi trường, tăng cường công tác phòng ngừa các sự cố môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và dịch bệnh, phương án tái sử dụng nước thải mỏ, đất đá thải.

Đồng thời, triển khai đồng bộ các phương án cải tạo môi trường cảnh quan khu vực mặt bằng sản xuất, đầu tư bổ sung các máy móc, xe dập bụi, xây dựng các giải pháp chống bụi triệt để tại các kho tập trung, khu vực sản xuất gần khu dân cư…

TKV trồng trên 2.000 ha cây xanh trên bãi thải mỏ- Ảnh 2.
Duy trì thường xuyên công tác tưới nước dập bụi, vận hành trên 118 thiết bị phun sương dập bụi cao áp, 167 xe tưới đường chuyên dụng.

Ngoài ra, chuẩn hóa quy trình tổ chức, triển khai và thực hiện chuyển đổi số trong công tác quản lý môi trường của TKV; thúc đẩy phát triển kinh tế tuần hoàn; nghiên cứu và triển khai tái chế nước thải mỏ phục vụ dân sinh giai đoạn 2025-2030; tăng tốc thực hiện “Xanh hoá môi trường khai thác mỏ”, xây dựng tiêu chí “Nhà máy trong Công viên”.

Tập đoàn cũng phối hợp, chỉ đạo thực hiện Đề án bảo vệ môi trường TKV giai đoạn 2022-2025, định hướng tới 2030. Theo đó, tập trung trồng cây cải tạo phục hồi môi trường; sử dụng lại khai trường mỏ làm quỹ đất và hồ chứa nước tự nhiên phục vụ sản xuất và sinh hoạt nhân dân địa phương; tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện các công trình, phương án môi trường các khu vực đã được thông qua.

Đồng thời, hoàn thành xây dựng và triển khai Kế hoạch hành động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, thích ứng với biến đổi khí hậu của TKV giai đoạn đến năm 2030, định hướng tới 2050; rà soát kế hoạch tổ chức thực hiện công tác phòng chống thiên tai – tìm kiếm cứu nạn và bảo vệ môi trường hàng năm.

TKV trồng trên 2.000 ha cây xanh trên bãi thải mỏ- Ảnh 3.
TKV đã trồng trên 2.000 ha cây xanh trên bãi thải mỏ, riêng vùng Quảng Ninh trên 1.800 ha.

Khắc phục các vi phạm về môi trường 

Cùng với kiểm tra, giám sát công tác bảo vệ môi trường, chống bụi, xử lý nước thải mỏ, đặc biệt là công tác phòng chống thiên tai các khu vực trọng yếu, phòng ngừa ứng phó các sự cố môi trường theo kịch bản năm đã xây dựng và chỉ đạo công tác phối hợp triển khai, TKV cũng đánh giá và theo dõi quá trình khắc phục các vi phạm về môi trường tại các đơn vị đã được cơ quan chức năng chỉ ra.

Kết thúc năm 2023, TKV đã xử lý trên 3.500 tấn chất thải nguy hại, đạt 106% kế hoạch năm 2023; đầu tư, củng cố hệ thống lưới chắn bụi tại các khu than tập trung; duy trì thường xuyên công tác tưới nước dập bụi, vận hành trên 118 thiết bị phun sương dập bụi cao áp, 167 xe tưới đường chuyên dụng, dập bụi trong khai trường, các đầu băng tải, hệ thống phun sương cố định…; tăng cường công tác chống bụi trong mùa hanh khô, đặc biệt tập trung vào các bãi thải, tuyến đường gần khu dân cư, khu vực kho than, bến cảng.

Tập đoàn đã thực hiện 100% kế hoạch công tác trồng cây cải tạo, phục hồi môi trường năm 2023; trồng trên 235 ha. Lũy kế đến hết năm 2023, TKV đã trồng trên 2.000 ha cây xanh, riêng vùng Quảng Ninh trên 1.800 ha.

Cùng với đó, Tập đoàn duy trì vận hành ổn định 45 trạm xử lý nước thải mỏ, chất lượng sau xử lý đảm bảo theo quy định, sản lượng xử lý đạt trên 150 triệu m3 nước thải, quản lý vận hành hiệu quả trên 39 trạm xử lý nước thải mỏ công nghiệp và 80 trạm xử lý nước thải mỏ sinh hoạt tập trung; đã hoàn thành đầu tư xây dựng trạm xử lý nước thải dự án dưới mức âm 150 Mạo Khê.

Đồng thời, triển khai kế hoạch và phương án bố trí nguồn vốn thực hiện các công trình bảo vệ môi trường năm 2023 đã được phê duyệt, TKV đã thực hiện 57 công trình môi trường, cơ bản hoàn thành, đáp ứng yêu cầu phục vụ sản xuất và phòng chống thiên tai năm 2023.

(Theo Báo Điện tử Chính phủ)

Bài viết liên quan