23/10/2023

Xuất khẩu bằng thương hiệu Việt: Gia tăng giá trị tận dụng FTAs

Điều đạt được hơn cả sau gần 5 năm thực thi CPTPP là năng lực nội tại của các doanh nghiệp được nâng lên rõ rệt. CPTPP đã trở thành cú huých giúp doanh nghiệp có cơ hội đi sâu hơn vào các thị trường với lợi thế cạnh tranh tốt hơn giúp doanh nghiệp chuyển từ sản xuất thô sang sản phẩm có thương hiệu.

(Theo Tạp chí Công thương)

Bài viết liên quan