30/05/2023

Dám nói thẳng, không ngại va chạm mới tròn trách nhiệm đại biểu nhân dân

Theo đánh giá của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng Hồ Thị Cẩm Đào, hiệu quả, chất lượng hoạt động của HĐND các cấp trong tỉnh được nâng lên đáng kể. Để có được kết quả này không thể không nhắc đến những đại biểu tâm huyết, trách nhiệm, có uy tín với cử tri và chính quyền địa phương.

Bài viết liên quan