16/10/2023

Tập 4: Hành Trình Net Zero – TPHCM Tạo đột phá trong chuyển đổi xanh

Trung hòa Carbon, Net zero, những cụm từ chuyên ngành mang tính khoa học để nói về xu hướng phát triển bền vững. Với Việt Nam để đạt mục tiêu này sẽ là một chặng đường gian nan và phải vượt qua bằng chủ trương chính sách nguồn lực tài chính và công nghệ. Nhưng có một điều cực kỳ quan trong để hành trình Net Zero dễ dàng hơn tiết kiệm hơn đó chính là sự chuyển biến về nhận thức và hành động của xã hội của TP.HCM đã đồng hành với chính phủ trên cơ sở cam kết Net Zero tại COP26 bằng chiến lược tăng trưởng xanh và thực tế đã bắt đầu chuyển động một xã hội theo hướng xanh ở TP này.

Theo VTV9

 

Bài viết liên quan