17/10/2023

Đề xuất tiếp tục giảm 2% thuế VAT trong 6 tháng đầu năm 2024

 Bộ Tài chính đang lấy ý kiến các Bộ, ngành liên quan về việc giảm thuế giá trị gia tăng (VAT) từ 10% xuống 8% trong 6 tháng đầu năm 2024.

Bộ Tài Chính đang lấy ý kiến các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị liên quan về đề xuất tiếp tục giảm 2% thuế suất thuế VAT, áp dụng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10% (còn 8%), trong 6 tháng đầu năm 2024.

Thời gian áp dụng chính sách này từ ngày 1/1 – 30/6/2024.

Một số nhóm hàng hóa, dịch vụ loại trừ, không được áp dụng chính sách giảm 2% thuế VAT trong đề nghị này gồm: viễn thông, công nghệ thông tin, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, sản xuất kim loại và sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, ngành khai khoáng (không kể khai thác than), sản xuất than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất, các sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Đánh giá tác động tới ngân sách Nhà nước, Bộ Tài chính nêu rõ, việc thực hiện chính sách giảm thuế VAT 2% trong 6 tháng đầu năm 2024 dự kiến sẽ giảm thu ngân sách Nhà nước khoảng 25.000 tỷ đồng. Trong đó, mỗi tháng, mức giảm thu đối với khâu nội địa khoảng 2.700 tỷ đồng, giảm thu khâu nhập khẩu khoảng 1.475 tỷ đồng.

Trước đó, Bộ Tài chính cũng kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép giảm 50% thuế bảo vệ môi trường trong xăng dầu trong năm 2024 như đang thực hiện. Mục đích nhằm giảm tác động đến đời sống, hinh tế xã hội do xăng dầu là mặt hàng thiết yếu, đầu vào của nhiều ngành, lĩnh vực. Trong khi đó, đời sống kinh tế của doanh nghiệp Việt đang gặp khó khăn do suy giảm kinh tế, giảm tổng cầu và xuất khẩu gặp khó khăn.

Theo VTC

Bài viết liên quan