16/05/2023

Doanh nghiệp đã chi 9 tỷ USD vào tăng trưởng xanh

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, khu vực doanh nghiệp, bao gồm doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước, đã đầu tư khoảng 9 tỷ USD vào các lĩnh vực liên quan đến tăng trưởng xanh, phát triển xanh.

Tăng trưởng xanh, phát triển bền vững là yêu cầu tất yếu, không thể thiếu và là xu thế chung mà mọi quốc gia trên thế giới đều mong muốn đạt tới. Thủ tướng Chính phủ đã có những cam kết rất mạnh mẽ tại COP26, khẳng định mong muốn của Việt Nam đạt được sự thịnh vượng về kinh tế, bền vững về môi trường, công bằng về xã hội.

Theo tính toán của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, khu vực doanh nghiệp, bao gồm doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước, đã đầu tư khoảng 9 tỷ USD trong các lĩnh vực liên quan đến tăng trưởng xanh, phát triển xanh như là năng lượng tái tạo, hay là đầu tư các trang thiết bị phục vụ cho kinh tế xanh. Con số này chiếm khoảng 2% GDP và bình quân tăng trưởng trong suốt hai năm vừa qua đạt mức độ tăng trưởng khá cao, tức là 10-13%.

Theo Cục Đầu tư nước ngoài – Bộ Kế hoạch và Đầu tư, doanh nghiệp FDI đóng vai trò rất quan trọng trong sự phục hồi và tăng trưởng kinh tế, trong đó có tăng trưởng xanh. Doanh nghiệp FDI không chỉ giúp tạo ra sự thay đổi về nhận thức, giúp tạo ra nguồn lực, kinh nghiệm để quản trị, công nghệ trang thiết bị hiện đại thực hiện các mục tiêu tăng trưởng xanh trong sản xuất. Mà còn hợp tác đồng hành cùng các doanh nghiệp trong nước chung tay góp sức vì sự nghiệp tăng trưởng xanh chung này.

Các chuyên gia cho rằng, để đạt mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 thì cần chú trọng vấn đề khoa học công nghệ. “Cuộc đua xanh” tuy thầm lặng nhưng hết sức khốc liệt và doanh nghiệp đóng một vai trò hết sức quan trọng. Theo thống kê của Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững, mỗi năm kinh tế tuần hoàn tạo ra khoảng 4-5 nghìn tỷ USD và tạo ra rất nhiều công ăn việc làm mới thông qua các mô hình kinh doanh mới.

Tuy nhiên, câu hỏi đưa ra là làm thế nào để các doanh nghiệp Việt Nam và và các doanh nghiệp FDI đang hoạt động ở Việt Nam chớp được cơ hội này, trong khi nhận thức của các doanh nghiệp, đặc biệt là của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, thậm chí siêu nhỏ, về phát triển bền vững nói chung, về tăng trưởng xanh và những vấn đề về kinh doanh có trách nhiệm… là rất thấp.

Các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào Việt Nam cũng không hẳn toàn bộ là các tập đoàn lớn, đôi khi là những doanh nghiệp quy mô vừa phải, nên nếu họ thấy rằng nếu chúng ta không cam kết về những tiêu chuẩn công nghệ, kỹ thuật thì họ sẽ mua công nghệ rẻ. Cần “đòi hỏi” công nghệ cao nhất để khi doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào Việt Nam, họ sẽ có cơ sở để họ đầu tư khoa học công nghệ tiên tiến nhất vào để giảm phát thải khí nhà kính.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cũng đang khó tiếp cận “nguồn tài chính xanh”. Nguồn lực ở đây ngoài nguồn lực con người, còn tài lực nữa. Chúng ta đang đứng trước cơ hội được hỗ trợ của cộng đồng quốc tế về tài chính xanh, chúng ta phải có những doanh nghiệp xanh, các chuyên gia đề xuất.

Theo Minh Huy TTV

Bài viết liên quan