06/11/2023

Ngành cao-su hướng đến tăng trưởng xanh, bền vững

Nắm bắt xu hướng tăng trưởng kinh tế xanh để vững vàng hội nhập thị trường quốc tế, nhiều đơn vị thuộc Tập đoàn công nghiệp Cao-su Việt Nam (VRG) đã “đi trước, đón đầu” áp dụng quy trình sản xuất, kinh doanh gắn liền với phát triển kinh tế-bảo vệ môi trường-trách nhiệm với cộng đồng và xã hội.
Ngành cao-su hướng đến tăng trưởng xanh, bền vững

Bài viết liên quan