21/10/2023

Phát triển bền vững du lịch sinh thái rừng

Cả nước có gần 14,8 triệu ha rừng, đang tạo ra nguồn thu nhập đáng kể cho khoảng 25 triệu người sống phụ thuộc vào rừng. Rừng không chỉ mang lại lợi ích về kinh tế lâm nghiệp, mà còn là lợi thế tiềm năng rất lớn để phát triển dịch vụ du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và các dịch vụ khác…
Khách du lịch tham gia thả động vật hoang dã về rừng. (Ảnh: VƯỜN QUỐC GIA CÚC PHƯƠNG)

Bài viết liên quan