08/11/2023

Thêm 278 nhà đầu tư nước ngoài được cấp mã giao dịch chứng khoán

Ngày 8/11, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cho biết, trong tháng 10, đã có thêm 278 nhà đầu tư nước ngoài được cấp mã số giao dịch chứng khoán.

Ảnh minh họa

Cụ thể: Trong tháng 10, VSDC đã cấp mã số giao dịch chứng khoán cho 278 nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài sở hữu trên 50% vốn điều lệ (24 tổ chức và 254 cá nhân).

Ngoài ra, VSDC đã chấp thuận thay đổi thông tin cho 70 nhà đầu tư nước ngoài (8 tổ chức và 62 cá nhân), hủy mã số giao dịch chứng khoán cho 5 nhà đầu tư (3 tổ chức và 2 cá nhân).

Số lượng mã số giao dịch chứng khoán hiện tại là 46.151 mã (5.785 tổ chức và 40.366 cá nhân).

Theo Báo Nhân Dân

Bài viết liên quan