25/11/2023

Xuất nhập khẩu nửa đầu tháng 11 giảm hơn 5 tỷ USD

Số liệu thống kê sơ bộ mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 11 (1-15/11) đạt 29,43 tỷ USD, giảm 14,7% (tương ứng giảm 5,09 tỷ USD) so với kết quả thực hiện trong nửa cuối tháng 10/2023.
Hàng hóa xuất nhập khẩu tại khu vực cảng Hải Phòng. Ảnh: T.Bình.

Xuất khẩu đạt hơn 306 tỷ USD

Về xuất khẩu, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 11 đạt 14,66 tỷ USD, giảm 18,7% (tương ứng giảm 3,36 tỷ USD) so với kỳ 2 tháng 10/2023.

Xuất khẩu kỳ 1 tháng 11 giảm so với kỳ 2 tháng 10/2023 xuất phát từ các nhóm hàng có kim ngạch giảm 100 triệu USD trở lên như:

Máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng giảm 763 triệu USD (tương ứng giảm 29,4%); điện thoại các loại và linh kiện giảm 559 triệu USD (tương ứng giảm 21%); máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 479 triệu USD (tương ứng giảm 16,5%); hàng dệt may giảm 139 triệu USD (tương ứng giảm 9,7%); phương tiện vận tải và phụ tùng giảm 137 triệu USD (tương ứng giảm 20,1%)…

Như vậy, tính từ đầu năm đến hết 15/11, tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đạt 306,06 tỷ USD, giảm 6,4% tương ứng giảm 20,96 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2022.

Các nhóm hàng giảm mạnh hàng tỷ USD như: điện thoại các loại và linh kiện giảm 6,52 tỷ USD (tương ứng giảm 12,4%); hàng dệt may giảm 4,22 tỷ USD (tương ứng giảm 12,7%); giày dép các loại giảm 3,73 tỷ USD (tương ứng giảm 17,7%); máy móc thiết bị dụng cụ và phụ tùng giảm 2,78 tỷ USD (tương ứng giảm 7%)…

Số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan cũng ghi nhận kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong kỳ 1 tháng 11 đạt 10,55 tỷ USD, giảm 19,2% (tương ứng giảm 2,51 tỷ USD) so với kỳ 2 tháng 10/2023.

Lũy kế từ đầu năm đến hết ngày 15/11, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI đạt 222,94 tỷ USD, giảm 7,6% (tương ứng giảm 18,39 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước, chiếm 73% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước.

Nhập khẩu giảm hơn 37 tỷ USD

Chiều ngược lại, tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 11/2023 đạt 14,77 tỷ USD, giảm 10,5% (tương ứng giảm 1,73 tỷ USD) so với kết quả thực hiện trong nửa cuối tháng 10/2023.

Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa trong kỳ 1 tháng 11 giảm so với kỳ 2 tháng 10/2023 chủ yếu ở một số nhóm hàng như:

Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 426 triệu USD (tương ứng giảm 9%); máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng giảm 152 triệu USD (tương ứng giảm 7,6%)…

Như vậy, tính từ đầu năm đến hết 15/11, tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước đạt 281,62 tỷ USD, giảm 11,7% (tương ứng giảm 37,32 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2022.

Trong đó một số nhóm hàng giảm mạnh như: điện thoại các loại và linh kiện giảm 11,24 tỷ USD (tương ứng giảm 59,6%); máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng giảm 4 tỷ USD (tương ứng giảm 10,1%); chất dẻo nguyên liệu giảm 2,71 tỷ USD (tương ứng giảm 24,1%); sắt thép các loại giảm 1.82 tỷ USD (tương ứng giảm 16,8%)…

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ 1 tháng 11 đạt 9,55 tỷ USD, giảm 11% (tương ứng giảm 1,18 tỷ USD) so với kỳ 2 tháng 10/2023.

Tính từ đầu năm đến hết ngày 15/11, tổng kim ngạch nhập khẩu của các doanh nghiệp FDI đạt 181,09 tỷ USD, giảm 12,7% (tương ứng giảm 26,39 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2022, chiếm 64,4% tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước.

Kết quả đạt được trong nửa đầu tháng 11 đã đưa tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước đến hết ngày 15/11 đạt 587,68 tỷ USD. Tuy nhiên, kết quả này vẫn giảm 9% (tương ứng giảm 58,27 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2022.

Đến 15/11, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của doanh nghiệp FDI đạt 404,03 tỷ USD, giảm 10% (tương ứng giảm 44,78 tỷ USD).

Trong kỳ 1 tháng 11, cán cân thương mại hàng hóa thâm hụt 118 triệu USD. Dù vậy, tính từ đầu năm đến hết ngày 15/11, nước ta vẫn xuất siêu tới 24,44 tỷ USD.

Theo Haiquanonline

Bài viết liên quan